Een klassiek woonkrediet

Met een klassiek woonkrediet betaald u elke maand een vast bedrag terug dat bestaat uit een deel kapitaal en een deel interesten. De terugbetaling van de lening kunt u spreiden over een periode die u zelf bepaalt - tussen 5 en 30 jaar. Door deze vaste maandelijkse afbetalingen weet u precies wat u te wachten staat. Bovendien kunt u genieten van een aanzienlijke belastingvermindering.

Type rentevoet
- Vast: de rentevoet blijft ongewijzigd gedurende heel de looptijd van het krediet
- Variabel: de rentevoet kan wijzigen gedurende de looptijd, maar u kunt de hoogte en het  tijdstip van de renteherziening vooraf zelf bepalen. Het systeem werkt als volgt:

- de variabiliteit: 1/1/1, 5/5/5 of 10/5/5 slaan op het tijdstip waar een eventuele herziening kan    gebeuren. Bij 1/1/1 is dit jaarlijks, bij 5/5/5 elke 5 jaar en 10/5/5 betekent dat de eerste 10 jaar niets verandert, maar wel na 10, 15 en 20 jaar.

- de Cap beperkt de hoogte van de renteverandering. Zo zal een cap +1 % de oorspronkelijke rentevoet over de volledige duurtijd van de lening niet meer kunnen doen stijgen dan 1%. Een cap +3% beperkt de herziening tot 3% tegenover de rentevoet bij aanvang. 

Looptijd van het krediet
Als algemene regel geldt: hoe langer de duurtijd, hoe meer intresten, hoe duurder de lening. Maar hoe langer de duurtijd, hoe lager de maandlast. De duurtijd zoveel mogelijk beperken in functie van uw situatie is dus de boodschap.

125%- lening
Deze lening laat u toe tot 125% van de aankoopwaarde van jouw woning te lenen.
De notariskosten, BTW of kosten van de architect kunnen zo via de lening worden betaald.
Jouw eigen middelen blijven op deze manier onaangeroerd. Zo hou je een appeltje voor de dorst over of kan je zelfs lenen zonder dat je reeds gespaard hebt.

Accordeonformule
De accordeonformule laat je toe voor een variabele rentevoet te kiezen zonder dat het maandbedrag zal wijzigen. Indien de rentevoet stijgt of daalt, dan stijgt of daalt de duurtijd van de lening. Een goede oplossing voor wie kiest voor een variabele rentevoet maar niet bereid is om een hogere maandlast te dragen. Kortom, een formule met beperkt risico.

Wederopname
Met een kredietopening kunt u het reeds terugbetaalde kapitaal van het krediet op een later moment nog eens opnemen, en dit zonder notaris- en registratiekosten. Deze mogelijkheid kan zeer nuttig zijn als u bijvoorbeeld beslist uw woning te renoveren.