Een schuldsaldoverzekering

Bij een lening gaat u de verbintenis aan om alles terug te betalen. Om de betalingen te verzekeren bij een vroegtijdig overlijden kunt u een schuldsaldoverzekering afsluiten.  De meeste kredietmaatschappijen zullen u dat trouwens opleggen bij het aangaan van uw lening.

Indien u in de loop van het contract komt te overlijden, wordt het saldo van de openstaande lening volledig terugbetaald aan de kredietinstelling. Dit betekent dat uw gezinsleden het krediet niet verder moeten aflossen. Tegelijkertijd krijgt de bank zekerheid dat het kapitaal in dergelijke gevallen wordt terugbetaald.

U mag vrij kiezen bij welke instelling u uw schuldsaldoverzekering afsluit. Dat moet dus niet noodzakelijk bij de maatschappij waar u uw lening afgesloten hebt.

De bepaling van de premie hangt af van verschillende factoren :

• het verzekerde kapitaal
• de leeftijd van de verzekerde
• de duurtijd van het contract
• het rookgedrag van de verzekerde
• de wijze van premiebetaling

Bovendien maakt de slimste schuldsaldoverzekering optimaal gebruik van de mogelijkheden tot fiscale optimalisatie. Zo is niet alleen uw hypothecaire lening optimaal beschermd maar profiteert u ook nog eens van alle fiscale mogelijkheden!