Groepsverzekering

In een hedendaagse onderneming, ongeacht het aantal medewerkers, is een groepsverzekering een onmisbaar element. Voor uw medewerkers is het een gegeerd extralegaal voordeel dat een nuttige aanvulling biedt bij wat de sociale zekerheid voorziet. Als werkgever geeft u hen een fiscaal interessante aanvulling van hun loonpakket.

U bepaalt zelf het budget van de groepsverzekering. U beslist of het gaat om een groepsverzekering voor al uw medewerkers of voor een specifieke categorie van medewerkers. U kiest de risicowaarborgen en geeft aan of de verzekerde binnen zijn budget zelf bepaalde waarborgen kan kiezen en de hoogte ervan kan bepalen. U beslist of uw medewerkers wel of niet zelf mee instaan voor de financiering van de groepsverzekering.

Via een groepsverzekering biedt u uw personeel een mogelijkheid tot bijkomende pensioenopbouw al dan niet gecombineerd met het afsluiten van risicodekkingen.

Pensioenopbouw
Een groepsverzekering zorgt in eerste instantie voor het opbouwen van een extralegaal pensioen. Dit extralegaal pensioen vult het (beperkt) wettelijk pensioen van uw medewerkers aan en zorgt ervoor dat zij na hun pensionering zonder financiële zorgen hun plannen kunnen waarmaken.

Risicodekkingen
Het is gebruikelijk om ook een bijkomend kapitaal overlijden en/of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid te voorzien in een groepsverzekering. Deze waarborgen kunnen financiële risico’s van uw medewerkers en hun gezin perfect opvangen.

Gunstige fiscaliteit
Het volgen van de relevante fiscale spelregels zorgt ervoor dat de premies die uw vennootschap betaalt, volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Ook de premies die uw medewerkers zelf betalen, genieten van een fiscaal voordeel tussen 30 en 40%. Onder meer de gunstige fiscaliteit op einddatum maakt een groepsverzekering interessanter dan een loonsverhoging.

Wat biedt u als werkgever aan uw werknemers:
• zekerheid omtrent hun toekomstige levensstandaard door middel van bijkomende pensioenopbouw
• bescherming van het patrimonium en het inkomen bij ziekte of ongeval
• een individuele keuze m.b.t. samenstelling van de groepsverzekering volgens eenieders situatie

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf:
• u motiveert uw personeel
• zorgt voor een extra binding met uw bedrijf
• via bonusplannen kan u behaalde doelstellingen belonen
• u kan bepaalde categorieën van werknemers extra belonen
• fiscaalvriendelijke verloning
• groepsverzekering is een doorslaggevend argument bij sollicitatie