Spaarverzekering

FlexiLife

FlexiLife is een beleggingsformule die een aantrekkelijk rendement combineert met zekerheid en beschikbaarheid. Uw kapitaal, belegd voor een periode van 8 of 10 jaar, wordt jaar na jaar verhoogd met een aantrekkelijk rendement tot op de vervaldag. En dit zonder het minste risico aangezien de rentevoet gewaarborgd is. Daarnaast kunt u kosteloos geld opnemen vóór de vervaldag indien nodig.

  • Zekerheid: de rentevoet die geldig is bij de storting blijft gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging.

  • Rendement: de gegarandeerde rentevoet van 1,00% wordt vermeerderd met een belastingvrije winstdeelneming.

  • Beschikbaarheid: elk jaar kunt u zonder uitstapkosten tot 20% van het spaartegoed opnemen.

  • Flexibel: u kunt op elk moment aanvullende stortingen verrichten.

  • Fiscaal interessant: u moet geen roerende voorheffing betalen op de vervaldag of als u een specifieke overlijdensdekking heeft afgesloten.