LIABILITY: uw aansprakelijkheidsverzekering

Bij de uitoefening van uw activiteit kunt u of een van uw personeelsleden schade toebrengen aan anderen of aan een contractant. Als u aansprakelijk wordt gesteld, dient u de toegebrachte schade te vergoeden. Dit kan u financieel zuur opbreken en zou zelfs de toekomst van uw bedrijf in het gedrang kunnen brengen.

De basiswaarborg Liability beschermt u tegen eisen tot schadevergoeding die derden tegen u instellen in het kader van de uitoefening van uw beroepsactiviteit; ze dekt de schade aan de goederen die u werden toevertrouwd en beschermt u tegen eisen tot schadevergoeding van derden voor schade veroorzaakt door de geleverde goederen of de uitgevoerde werken.

In functie van uw eigen professionele situatie kunt u deze ruime basisdekking nog aanvullen met een aantal keuzewaarborgen:

•  Indien u de uitbater bent van een plaats die voor het publiek toegankelijk is (zoals een horecazaak) bent u wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing af te sluiten. De verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing.
•  Vroeg of laat kan u bij de uitoefening van uw activiteit in een conflictsituatie terechtkomen die uiteindelijk uitmondt in een lange en dure rechtsprocedure. De kosten in deze situatie kunnen aanzienlijk oplopen. De waarborg Rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van experts en advocaten voor uw verdediging op strafrechterlijk vlak of voor het terugvorderen van de geleden schade van een aansprakelijke derde. Ze voorziet ook een schadeloosstelling ingeval van insolventie van de aansprakelijke derde.

De belangrijkste voordelen van de waarborg Liability zijn:

•  Flexibele verzekering met verscheidene combinatiemogelijkheden aangepast aan uw bedrijf.
•  Forfaitair tarief op basis van het aantal werknemers of arbeiders.

Download hier onze brochure 'Ideal Business'