De bijstandsverzekering

Indien een dringende tussenkomst nodig is, kunt u steeds op de bijstandsverzekering rekenen. Of u nu zwaar in de problemen zit of alleen een paar ongemakken moet verduren, uw problemen worden opgelost 24u op 24, 7 dagen op 7. Een simpel telefoontje naar 02/229 00 11  volstaat. Binnen de kortste keren stuurt men gekwalificeerde hulpverleners (takeldienst, herstellers, medisch personeel, ...) die u de grootste ongemakken helpen overbruggen.

Tot hoever die bijstand reikt, bepaalt u zelf in functie van uw eigen situatie. Met Ideal Auto heeft u recht op een basisbijstand, die u verder helpt na een verkeersongeval. Maar u kunt ook kiezen voor een ruimere personenbijstand of voor een uitgebreide voertuigenbijstand.

Bijstand personen (wereldwijd) :

  • bijstand aan zieke of gekwetste personen (repatriëring, aanwezigheid van een familielid, kosten van verlengd verblijf in hotel, enz.),
  • bijstand bij overlijden (repatriëring van het stoffelijk overschot, begrafeniskosten in het buitenland),
  • bijstand bij incidenten (kosten van opzoekingen en hulpverlening, vroegtijdig terugkeren in geval van het overlijden van een naaste, voorschieten van fondsen, psychologische bijstand, enz.)
  • bijstand aan valide personen (terugkeer van deze personen in geval van repatriëring van een zieke, gekwetste of overleden verzekerde, voorschieten van fondsen, enz.).

Bijstand aan de voertuigen en hun passagiers (geldig in België, Europa en de landen langs de
Middellandse Zee) :

  • bijstand bij pech, ongeval, diefstal of poging tot diefstal (herstelling, sleping, opsturen van wisselstukken, enz.),
  • bijstand aan de passagiers (vervangingschauffeur, terugkeer van de passagiers of het verder zetten van de reis, repatriëring van het reisgoed, vervangingsvoertuig, enz.).

Download hier onze brochure 'Bijstand Verplaatsing'