De omniumverzekering

Een nieuwe wagen kost veel geld. Bij een ongeval in fout of bij een autodiefstal bent u dat allemaal kwijt. Tenzij u een goede omniumverzekering hebt afgesloten. Wij kunnen u verschillende formules én interessante tarieven voorstellen.

Casco L
Deze waarborg vergoedt de schade aan uw voertuig als gevolg van een aantal gebeurtenissen zoals brand, natuurkrachten (storm, hagel), glasbreuk en aanrijdingen met dieren.

Casco XL
De Casco L aangevuld met een dekking voor diefstal.

Casco XXL
Dit is de meest uitgebreide verzekeringsvorm die alles dekt. Ze vergoedt ook de schade aan de eigen wagen, als gevolg van een ongeval (ook als u zelf de veroorzaker bent), vandalisme en vluchtmisdrijf van de tegenpartij. Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd… zonder een omniumverzekering kan het maanden duren voor u vergoed wordt.

Als uw wagen tijdens de eerste 6 maanden gestolen of volledig vernield wordt, ontvangt u de nieuwwaarde van uw wagen zonder enige waardevermindering. Deze periode kan verlengd worden tot12 maanden of 24 maanden.

U kunt zelf de hoogte van uw franchise kiezen: Een vast bedrag uitgedrukt in euro, hoe hoger de vrijstelling hoe lager de premie. Deze vrijstelling is alleen van toepassing op de waarborg eigen schade. Op de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten is er géén vrijstelling.

Ideal auto biedt echter meer:

  • bij glasbreuk kan u rechtstreeks contact opnemen met Carglass. u wint dus tijd. Bovendien betalen wij de rekening rechtstreeks, u hoeft dus geen cent voor te schieten.

  • de (niet-recupereerbare) BTW en de BIV (belasting op inverkeerstelling) worden gratis verzekerd, alsook uw antidiefstalsysteem.

  • uw franchise gaat omlaag als u voor een erkend hersteller kiest.